Velkommen til Store Torøje’s hjemmeside.Opholdsstedet Store Torøje er for omsorgssvigtede børn og
unge med adfærds og tilknytningsforstyrelser..

Betydningen af at se det enkelte menneske som unikt og
helhedsorienteret. Omsorg på både det fysiske og psykiske
plan. Individualitet og fællesskab, ro og aktivitet, alvor og sjov.
Grænser og rammer, samt provokation af disse.

Vi tror på at modsætninger giver ballance og udvikling, og vi
har en profil der hedder natur, dyrehold og rejser/ture.

Opholdsstedet "Store Torøje" er godkendt af Fakse kommune for unge
alderen 7-18 år i henhold til lov om social service § 142. stk. 5
Kontakt:

Opholdsstedet Store Troøje
Amagervej 3, 4640 Fakse
Tlf: 5671 0903 / 2348 0943
Fax: 5671 0913